یک گنجه قدیمی و به دردنخور میتواند به یک بوفه آشپزخانه ثبدیل شود . آن را دوباره رنگ کنید و سطح درونی درها را با آهن، چوب پنبه یا یک لایه رنگ گچی بپوشانید و با چسباندن قلاب ها به درون در از آن برای نگه داشتن وسایل اسثفاده کنید همچنین با استفادا از پونز میتوانید یادداشت ها و لیست ها را به آن بچسبانید. دراور حاوی چیزهایی مثل دستور پخت غذا نیز هست. از شیشه ،سبد و طبقه برای نظم دادن به مختوای بوفه استفاده کنید.

kitchen cabinets and appliances animated gif

/ 0 نظر / 2 بازدید