فنگ شویی هنر چیده مان منزل

در یک کلام فنگ شویی هنر چیده مان منزل برای زندگی سالمتر، روابط بهتر و
ثروت افزونتر است. در این مطلب قصد بر این نیست که به شرح مبسوط آن بپردازیم اما در
زیر بطور مختصر نکاتی که به ظاهر ساده اند ولی رعایت آنها معجزه آسا است بیان شده
است. فنگ شویی هنر باستانی شرق برای ترویج سلامتی، شادی، سعادت، انرژی و شور و
اشتیاق، از طریق چیده مان صحیح اشیا و دکور مناسب است. هدف فنگ شویی در مجموع خلق
حس هماهنگی در خانه فرد و در نتیجه زندگی اوست. در زندگی روزمره فراموش می کنیم که
ما فرزندان طبیعت هستیم زیرا انسان می تواند عمیقا از سوی محیط اطرافش تحت تاثیر
قرار بگیرد، چه مثبت و چه منفی.

فنگ شویی کمک می کند تا فقط موقعیت های مثبت ذهنی و شانس خوب درون محیط
شخصی تان خلق شود. فنگ شویی یک هنر شهودی است که حس هارمونی درآن بسیار مهم است و
شما با چند اصلاح کوچک در چیدمان منزلتان میتوانید انرژیها را با خود هماهنگ کنید.
این یک نظریه آرمانی نیست بلکه روشی ست که سودمندی آن در طول قرنها ثابت شده است.

فنگ شویی بر حرکت «چی» که به عنوان دم کیهانی و یا انرژی حیاتی نیز
خوانده می شود مبتنی است. «چی»، شانس خوب را به انرژی فیزیکی، روابط عاطفی و رفاه
مادی تبدیل می کند. بنابراین جریان مناسب و درست «چی» در خانه بسیار مهم و حیاتی
است. اگر «چی» نتواند در خانه جریان داشته باشد، راکد می ماند و به انرژی مخرب یا
«شاچی» تبدیل می شود. این انرژی منفی می تواند باعث بدشانسی، افسردگی و نقصان سلامت
و ثروت شود. میگویند «چی» به نرمی درطول خطوط منحنی جریان پیدا میکند درحالی که
«شاچی» مانند یک تیر نامرئی در طول خطوط صاف و مستقیم عمل میکند. بهمین دلیل است که
در تزئینات باغهای شرقی از خطوط راست و صاف به ندرت استفاده میشود. در فلسفه شرق هر
چیزی که زنده است، «چی» دارد و «چی» نیز دو قطب مخالف ولی مکمل هم دارد که به «یین»
و «یانگ» معروف هستند

/ 0 نظر / 17 بازدید