بیرونی ترین اتاقتان را با رنگهای شاداب تزیین کنید. صندلی حصیری را با یک رنگ جدید رنگ کنید. بااضافه کردن بالش های رنگارنگ به اتاق رنگ بیشتری دهید. با استفاده از بقایای پارچه ها یک یا دو بالش بسازید یا میتوانید با بریدن شکل های یک پارچه و دوختنآنها به یک بالش مسطح و صاف آنها را تزییkitchen sink and cabinets overlook window 24 hours animated jpg ن کنید.

/ 0 نظر / 3 بازدید