پارچه های ساده اتاق ناهارخوری را دلپذیرتر میکند.ابتدا پرده ها را با استفاده از 4 تکه پارچه که 2 تا ازآنها رنگ هایش کمرنگتر هستند تزیین کنید. پارچه های پر رنگتر را ابتدا و کمرنگها را برای انتها کوک بزنید .جای کوک را با روبان تزیین کنید .یک پارچه اضافی کرم رنگ که همرنگ مبل است یک رومیزی زیبا ایجاد میکند.

/ 0 نظر / 3 بازدید