،شدت امواج الکترومغناطیسی مضری که این لوازم از خود ساطع می کند حتی از شدت امواج الکترومغناطیسی منتشر شده در زیر دکل های برق فشار قوی بیشتراست. میدان الکترومغناطیسی این لوازم بر روی سیستمهای عصبی و رشد و تکامل و ترمیم سلولها اختلالاتی ایجاد می‌کند و موجب پیدایش امراض ناشناخته مانند انواع سرطانها، تومورهای مغزی و ناباروری در انسان می‌شود. همچنین باعث تغییراتی در اعمال سلولها و بافتها و تغییراتی در فعالیت مغز استخوان انسان و ضربان قلب می‌شود. میدان مغناطیسی باعث گرم شدن بافت های بدن می شود و بیشتر اوقات منجر به پارگی رگهای خونی ظریف چشم می شود.

/ 1 نظر / 15 بازدید
نیما

مطالب بسیاری را بدون سند عنوان کردید سخن از بسیاری آسیب ها کردی اما بدون دلیل گفتی باعث سرطان می شود اما هیچ دلیلی عنوان نکردی. به نظرم این شیوه نوشتن چندان مناسب نیست. این امواج فقط حرکت براونی مولکولهای مواد را تسریع می کنند خوب شدت حرکت براونی چه ارتباطی به سرطان دارد؟! سرطان در خصوص گاما یا آلفا بخاطر یونیزاسیون و ایجاد رادیکال آزاد در سلولهای بدن مطرح شده است اما در خصوص امواج الکترومغناطیس ریز که مابین امواج مادون قرمز و رادیویی هستند موضوع شکست موالکولی و تجزیه اتمها و جدا شدن الکترون از اچ مثبت در هیچ تحقیقی عنوان نشده است پس سرطان زا بودن برای این محصولات اثبات نشده است.