وجود گل و گیاه در محل سکونت به سلامتی خانواده کمک می‌کند
ثابت شده که گل و گیاه با تقویت انرژی حیاتی و سالم کننده، می تواند بر وضعیت جسمی و روحی افراد تأثیر مثبت داشته باشد. 
انرژی حیاتی در همه جا وجود دارد اما در طبیعت و جایی که گل و گیاه و حتی ماهی‌ها وجود دارند، بیشتر است و می توان از آن به منظور سالم سازی بهره مند شد.

به عقیده کارشناسان به دلیل اینکه گیاهان از عوامل هماهنگی در طبیعت هستند، به هماهنگ ساختن نیروهای فکری و جسمی بدن افراد نیز کمک کرده و به آنها تعادل می بخشند.

به همین دلیل بهتر است افرادی که در شهرها و به دور از طبیعت زندگی می کنند هر روز برای مدتی پنجره ها را باز بگذارند تا هوای آزاد در محیط داخل جریان یابد و گیاهان بتوانند با استفاده از این هوا به سالم سازی محیط کمک کنند.

البته نور موجود در محیط نیز در این میان موثر است و لامپهای فلورسنت تاثیر منفی بر عملکرد هماهنگ و طبیعی گیاهان داشته و دامنه فرکانس این نورها برای سلامت مفید نیست.
/ 0 نظر / 2 بازدید