اطوهای بخار اگر از آب معمولی وحتی آب جوشیده بریزید موجب میشود منافذ آن گرفته شود وباز کردن آنها مشکل است پس باید در آنها آب مقطر بریزید واگر اگر آب مقطر ندارید از آب باران استفاده کنید و نیز میتوانید از برفکهای یخچال و فریزر استفاده کنید وآنها را آب کنید و در یطریهایی جمع آوری کنید ودر اطو بریزید .توجه داشته باشید اگرآب درون اطو می ریزید پریز را از برق بکشید .برای جرم گیری اطو باید محلولی از آب مقطر وسرکه درون اطو بخار بریزید وبگذارید تا اطو گرم شود وبعد از مدتی آن را بیرون بریزید وآب مقطر (آب خالص) درون بریزید تا کامل تمیز شود وبعد از ریختن آب دوم روی یک تکه پارچه اطو کنید تا بخارها با فشار خارج شوند این کار را چندین بار ادامه بدهید تا دیگر جرمی باقی نماند .
نکته اول : اگر احساس کردید اطو به پارچه شما می خواهد بچسبد برای جلوگیری از چسبیدن اطو از این روش استفاده کنید ؛ اطو را روشن بگذارید پس از اینکه داغ شد مقداری صابون خشک را به کف آن بمالید وبعد آن را برروی سطح یک روزنامه یا مجله کافی به آرامی حرکت دهید .
نکته دوم: اتفاق می افتد که پس از اطو کشیدن بر روی شلوار یا اشیاء اطو شده برق می افتد برای جلوگیری از این کار قبل از اطو کشیدن مقداری آب به همراه سرکه به محلی که می خواهید اطو بکشید بپاشید و هیچگاه اطو را مستقیمأ روی لباس نگذارید بلکه از روی یک پارچه کتانی اطو کنید.
نکته سوم : اگر می خواهید خط اطوی شما با دوام باشد در محل خط اطو از زیر ، کرکها وپرزها را کاملأ بردارید ودر محل خط اطو در زیرو داخل لباس مقداری صابون خشک بکشید ودر محل خط اطو در روی لباس یک پارچ? مرطوب بگذارید وبا اطوی داغ محل را اطو کنید

/ 0 نظر / 3 بازدید