یک مکان دنج و خلوت در یک آشپزخانه کوچک با چسباندن طبقه هایی بدون در بر روی دیوار ایجاد کنید. لوازم درون قفسه را برای هماهنگی بیشتر با هم مطابقت دهید و و بعد دیوار پشت قفسه ها را با یکرنگ انرژی زا رنگ کنید. قطعات مورد علاقه تان را بعنوان دکور روی قفسه بگذارید.

kitchen cabinets and appliances animated gif

/ 0 نظر / 2 بازدید