یک قفسه رادر پایین تخت خود برای ذخیره سازی وسایلتان تبدیل کنید. درون قفسه ها سبد هایی برای ذخیره سازی کتاب ها و ملخفه های تمییز بگذارید. میتوانید با استفاده از برچسب های دکوری مختوای درون هر سبد را شناسایی کنید . از برچسب هایی که درون کاغذ ها کشیده و دراورده اید استفاده کنید و بعد آنها را با گیره به ربان ها متصل کنید.

girl sits red armchair with two cats animated gif

/ 0 نظر / 4 بازدید