فنگ شویی فوری برای درب ورودی
درب ورودی مهمترین تاثیر فنگ شویی را در
خانه دارد.

بیش از همه تصور میشود که شانس از طریق بازدید کنندگان یا نامه از راه
میرسد. در آیین شرقی، درب ورودی دهان خانه محسوب میشود و تغذیه خانه از آن صورت
میگیرد. البته اگر در آپارتمان زندگی میکنید گرفتاری دیگری به گرفتاری های شما
اضافه میشود و حالا باید هم با خانه و هم ساختمان کنار بیایید. هنگامی که شما از در
اصلی به بیرون نگاه می کنید، به دنبال سازندگان تیرهای نامرئی، مانند گوشه های نوک
تیز، تیرهای تلگراف، بشقاب های ماهواره و مانند آن باشید که رو به سمت در ورودی
خانه شما دارند. اگر اینها وجود دارند (و البته این روزها فرار از آنها بسیار سخت
است) آینه پاکوا را به در، یا داخل آن بیاویزید و مطمئن شوید که آنرا درست
آویزان کرده اید (سه خط صاف و مستقیم در بالا).

/ 0 نظر / 12 بازدید