تاج تخت را با استفاده از لحاف به تاج تختی نرم تبدیل کنید .سطخ را با یک تکه لخاف یا پنبه سبک بپوشانید
تاج تخت را از تخت دراورید و آن را با پارچه ای که دارای پنبه نرم است بپوشانید (از ابتدا تا انتها) و پارچه را با گیره به انتهای آن محکم کنید تاج تخت را در جایش قرار دهید رنگ تاج تخت را در جایش قرار دهید. رنگ تاج تخت را با رنگ دیوار هماهنگ کنید.

/ 0 نظر / 3 بازدید