نمکدان روان:

اگر می خواهید نمک درون نمکدانتان به آسانی خارج شود چند دانه برنج خشک را درون نمکدان بریزید با این کار رطوبت نمک شما توسط برنج گرفت خواهد شد

 

بهترین شیوه نگهداری عسل:

PH عسل برابر 4 می باشد و به شدت اسیدی است ،بنابراین باید از نگهداری آن در ظروف فلزی خود داری کرد چون بعد از مدتی فلز را خورده و خراب می کند .برای نگهداری عسل در حجم زیاد،استفاده از ظروف استیل و گالوانیزه و برای مصرف خانگی ظرفهای شیشه ای ،لعابی و سفالی تو صیه می شود .

اگر عسل در اتاق یا یخچال نگهداری می شود باید درب آن را محکم بسته زیرا عسل ،آب موجود در هوا را به خود جذب می کند و پس از مدتی رقیق و آبکی می شود.همچنین عسل بوهای خارجی را نیز بسیار سریع جذب می کند ،بنابرابن نباید آن را نزدیک موادی چون پارافین ،قیر،بنزین ،ماهی دودی و .... نگه داشت.

 

 

پیاز میکروب کش:

برای آنکه یک بیماری واگیردار به شایر اعضای خانواده سرایت نکند،توصیه می شود یک پیاز خام را به صورت حلقه های ضخیم بریده و و درون بشقابی در اتاق بیمار ،در آشپزخانه و در اتاق نشیمن قرار دهید تا میکروبهای پراکنده شده در هوا جذب پیاز خام شود.

 

نظافت قاب عکسهای طلایی:

قاب عکسهای طلایی را که دارای رو کش فلزی درخشنده هستند می توانید با اندکی ماءالشعیر که داخل آن مقداری کمی الکل ریخته اید تمیز کنید.با این روش نه تنها تیره و کدر نخواهند شد بلکه درخشندگی آنها نیز بیشتر خواهد شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید