ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٥  کلمات کلیدی: یک مرکز رختشویی خانگی ایجاد کنید

خشکسویی را با صفحه ای که از 2 دسته در که با لولا بهم متصل شده اند آسان کنید . درها را با رنگ و کاغذ دیواری تزیین کنید . از قلاب ها و سبد برای ذخیره کردن لوازم تمیز ضروری استفاده کنید از یک چهاچوب قابل حمل ونقل برای حمل با دست استفاده کنید.چهارچوب را رنگ کنید و سطخ آن را با یک پارچه بپوشانید.