ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱٠/٢٥  کلمات کلیدی: یک پرده سنتی درست کنید


از خریدن پرده های گران خودداری کنید زیرا این نوع طراخی برالی زیبا و هماهنگ کردن اتاق شماست
یک پارچه را از درازا به طور نیمه ببرید و انتهای قسمت بریده شده را حاشیه دار کنید انتهای پرده را با یک پارچه با طرخ زیبا بدوزید و درز کوک زده شده را با یک روبان همرنگ پنهان کنید.

woman pink dress walks past dressing table animated gif